Gemeubelde verhuur inzake btw

25 januari 2024

Wat is er gewijzigd?

De verhuur van een gebouw is in principe vrijgesteld van btw. Tot en met 30 juni 2022 was er in de regel geen btw van toepassing op de kortlopende verhuur van appartementen, woonhuizen, studio’s, … Van zodra er enkele bijkomende diensten werden aangeboden, kon de verhuurder de verhuur toch aan btw laten onderwerpen. Dit zorgde ervoor dat de verhuurder zelf in de hand had of de verhuring al dan niet aan btw werd onderworpen. Ook de hotelsector zag dit als oneerlijke concurrentie. Om een halt toe te roepen aan deze praktijk, heeft de wetgever ingegrepen en een aantal wettelijke criteria vastgelegd aan de hand waarvan getoetst moet worden of de verhuur al dan niet aan btw onderworpen is. 

Volgens deze nieuwe wettelijke criteria is de verhuur van gemeubelde logies verplicht aan btw onderworpen wanneer deze verhuur minder dan drie maanden duurt en minstens één bijkomende dienst wordt verstrekt. 

Voorwaarden

Opdat de verhuur van uw gemeubelde logies aan btw onderworpen zou zijn, dient er sinds 1 juli 2022 aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn.

Eerste voorwaarde: ‘gemeubelde logies’

De woning, appartement, studio, kamer, … die u verhuurt moet gemeubeld zijn. De verhuur van niet gemeubelde appartementen of woningen blijft (zoals voorheen) vrijgesteld van btw. 

Tweede voorwaarde: duur van de verhuur

De verhuur van gemeubelde logies zal enkel aan de btw onderworpen zijn wanneer de verhuur minder dan drie maanden duurt per huurder. Indien u dus bijvoorbeeld wekelijks aan een nieuwe huurder verhuurt, dan spreekt men van een kortlopende huur en zijn de nieuwe btw-regels van toepassing indien de andere twee voorwaarden ook voldaan zijn. 

Derde voorwaarde: bijkomende diensten

Indien u uw gemeubelde logies voor minder dan drie maanden verhuurt, dan zal u vanaf 1 juli 2022 enkel aan btw onderworpen worden indien er aan de huurders minstens één van volgende diensten wordt aangeboden: 

1. Fysiek onthaal van de gasten

Wanneer u de gasten fysiek onthaal biedt op de plaats van verhuur. Telefonisch of online onthaal vallen hier niet onder. Wanneer iemand bij aankomst enkel aanwezig is om de gasten de sleutels te overhandigen, maar verder tijdens het verblijf niet gedurende een groot deel van de dag fysieke bijstand verzekert, is er geen sprake van ‘fysiek onthaal’.

2. Bad- en/of bedlinnen verstrekken

Wanneer er bad- en of bedlinnen ter beschikking worden gesteld.

3. Het aanbieden van een ontbijt

Van zodra u één van bovenstaande diensten aanbiedt, moet u sinds 1 juli 2022 6% btw aanrekenen op uw verhuurprijs. Anderzijds ontstaat hierdoor het recht op aftrek van de btw op de kosten die u maakt voor de verhuur van deze logies. U zal dus verplicht btw moeten aanrekenen op de gemeubelde verhuur, maar anderzijds ook de btw op de kosten voor deze logies mogen aftrekken. 

Indien sommige gasten geen gebruik wensen te maken van de bijkomende diensten en de anderen wel, zal u de ene keer geen btw verschuldigd zijn en de andere keer wel.

Conclusie

Wanneer u voor minder dan drie maand gemeubelde logies verhuurt waarbij er of fysiek onthaal, bad- en/of bedlinnen of ontbijt wordt aangeboden moet er sinds 1 juli 2022 verhuurd worden met btw en dient u 6% btw te rekenen op uw huurprijs. De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen die een jaarlijkse omzet hebben van minder van 25.000,00 euro geldt hier niet meer. Met andere woorden moet u verplicht btw rekenen en hiervoor de nodige btw-verplichtingen (o.a. btw-nummer aanvragen, indienen periodieke btw-aangiften, …) naleven. 

Indien u twijfelt of u zich in deze situatie bevindt of u vragen heeft omtrent de btw-regeling op gemeubelde verhuur van onroerende goederen, twijfel dan niet om uw dossierbeheerder te contacteren.