Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

16 november 2023

 

De federale belastingvermindering op het langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen en levensverzekeringen zal afgeschaft worden voor alle contracten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2024. Maar wat houdt dit nu juist in en wat zijn de gevolgen? 

Wat is het?

Het langetermijnsparen is een belastingvermindering in de personenbelasting waar je recht op hebt als je bepaalde uitgaven doet. Concreet gaat het om kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening op een tweede woning of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering.  

Elke belastingplichtige die voormelde uitgaven heeft kan zo jaarlijks maximaal 2.350,00 euro opnemen in zijn aangifte personenbelasting. Op dit bedrag kan dan een belastingvermindering genoten worden van 30 procent. Zo kan tot maximaal 705,00 euro per belastingplichtige per jaar aan belasting worden uitgespaard. 

Wat verandert er vanaf 2024?

Vanaf 1 januari 2024 wordt dit voordeel afgeschaft en dit voor alle contracten die afgesloten worden vanaf die datum. Indien je dus na 1 januari 2024 een fiscale levensverzekering opstart, zullen de premies die je stort niet langer een fiscaal voordeel meer met zich meebrengen.

Hetzelfde geldt ook voor de hypothecaire lening die je afsluit voor een tweede woning. Indien je vanaf 1 januari 2024 een lening afsluit voor een woning die je zelf niet bewoont, dan zal je voor de kapitaalaflossingen van deze lening geen enkel fiscaal voordeel meer genieten. 

De intresten verbonden aan een lening op een tweede woning kunnen wel nog steeds opgenomen worden in de belastingaangifte en kunnen ervoor zorgen dat het belastbaar onroerend inkomen daalt of herleid wordt tot nul. Merk dus op dat het voordeel voor deze gewone intrestaftrek wel gewoon nog blijft bestaan. 

Uitdoofregeling

Voor de levensverzekeringen en leningscontracten afgesloten vóór 1 januari 2024 verandert er niets. De betalingen die je in lopende contracten uitvoert zullen ook in 2024 en latere jaren hetzelfde belastingvoordeel blijven genieten. 

Wat echter niet kan, is de looptijd van deze contracten of leningen verlengen om zo ook langer van het fiscaal voordeel te kunnen genieten. Indien je dit in de loop van 2023 of later toch zou doen dan blijft het fiscaal voordeel steeds beperkt tot de oorspronkelijke looptijd.

Conclusie

De nieuwe beperking geldt pas vanaf 1 januari 2024. Tot die datum kan je dus nog een hypothecaire lening op een tweede woning afsluiten of een fiscale levensverzekering opstarten met behoud van de fiscale voordelen die op heden van toepassing zijn. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Een mailtje of telefoontje aan jouw dossierbeheerder kan je meer duidelijkheid verschaffen.