Sociale bijdragen

14 september 2023

 

Of je nu zelfstandige bent in een eenmanszaak, meewerkend echtgenoot, zelfstandig helper of bestuurder in een vennootschap, elk kwartaal ontvang je van jouw sociaal verzekeringsfonds een bericht voor de betaling van jouw sociale bijdragen. Maar wat zijn die sociale bijdragen nu precies, waarom moet je dit als zelfstandige betalen en waarvoor dient het?

Wat zijn sociale bijdragen?

Als je werkt in loondienst, dan is het de werkgever die de sociale bijdragen inhoudt op het loon van de werknemer en doorstort aan de overheid. Een zelfstandige is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de sociale bijdragen. Je betaalt de sociale bijdragen aan jouw sociaal verzekeringsfonds en die storten dit op hun beurt door aan de overheid.

Hoe worden sociale bijdragen berekend?

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen hangt af van jouw netto belastbaar inkomen. 

  • Als zelfstandige in een eenmanszaak zijn dit de bruto-inkomsten min de beroepskosten en de betaalde sociale bijdragen. 
  • Als bedrijfsleider is dit jouw bruto bezoldiging min de forfaitaire beroepskosten en de betaalde sociale bijdragen. 

In principe betaal je jouw sociale bijdragen op het inkomen van het jaar zelf. Met andere woorden betaal je in 2023 sociale bijdragen op het inkomen dat je in 2023 verdiend hebt. Echter kan het sociaal verzekeringsfonds niet weten hoeveel je in totaliteit zal verdienen in 2023 en daarom berekenen ze de sociale bijdragen voorlopig op jouw netto belastbaar inkomen van 3 jaar terug. De sociale bijdragen van 2023 berekenen ze dus voorlopig op jouw inkomen van 2020. 

In de loop van 2024 zal jouw aangifte personenbelasting over het inkomstenjaar 2023 ingediend worden. Van zodra het aanslagbiljet opgemaakt is, geeft de overheid jouw beroepsinkomsten door aan jouw sociaal verzekeringsfonds. Vanaf dat moment weet het sociaal verzekeringsfonds exact hoeveel je verdiend hebt in 2023 en op basis van dat inkomen gaan ze een herberekening uitvoeren. Als blijkt dat je doorheen 2023 te weinig sociale bijdragen hebt betaald, dan zal je een regularisatiebericht ontvangen en het te weinig betaalde bedrag in één keer moeten bijstorten. Als blijkt dat je in 2023 te veel hebt betaald, dan zullen ze het te veel betaalde bedrag terugstorten. 

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

De sociale bijdragen worden dus berekend op jouw netto belastbaar inkomen. Elk sociaal verzekeringsfonds rekent 20,50% op dat belastbaar inkomen (tot de grens van 70.857,99 euro, boven deze grens tot 104.422,24 euro betaal je 14,70%). Daarnaast rekent het sociaal verzekeringsfonds hierop ook beheerskosten. Hoeveel deze beheerskost bedraagt hangt af van het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent (gaande van 3,05% tot 4,25%). 

Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je altijd een minimumbijdrage (in 2023 is dit tussen de 850,00 euro en 900,00 euro, afhankelijk van het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent). Je kan dus als zelfstandige in hoofdberoep nooit minder dan dit bedrag betalen.

Wat kan Amfico hierin betekenen?

Bij Amfico evalueren we elk jaar jouw sociale bijdragen. We kijken naar het jaar dat net afgesloten is en berekenen of je nog zal moeten bijbetalen of net zal terugkrijgen. Zo weet je wat je kan verwachten. Belangrijk is dat we ook voor het lopende jaar en/of het komende jaar al een raming maken zodat we jouw sociale bijdragen hierop reeds kunnen afstemmen en in de mate van het mogelijke een grote regularisatie kunnen vermijden. 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of wens je een persoonlijke stand van zaken betreffende je sociale bijdragen te verkrijgen? Aarzel dan niet jouw dossierbeheerder te contacteren.