De vergroening van het wagenpark - nieuwe autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023

Concreet

Afhankelijk van de datum waarop u uw nieuwe wagen aanschaft en het type brandstofmotor zal de fiscaliteit van uw wagen wijzigen in de komende jaren. Meer concreet en kort samengevat komt dit op het volgende neer.

1. Wagens met verbrandingsmotor: 

  • Aangekocht vóór 01/07/2023 → behouden de huidige autofiscaliteit
  • Aangekocht na 01/07/2023 → vallen onder de nieuwe autofiscaliteit
  • Aangekocht na 01/01/2026 → 0% fiscaal aftrekbaar 
     

2. Wagens zonder verbrandingsmotor (=100% elektrische wagens):

  • Aangekocht vóór 01/01/2027 → blijven 100% fiscaal aftrekbaar
  • Aangekocht na 01/01/2027 → nieuwe autofiscaliteit

Voor de wagens die vallen onder de nieuwe strengere autofiscaliteit zullen de kosten stelselmatig jaar na jaar minder en minder fiscaal aftrekbaar worden.

Conclusie

Het is van belang dat u bij de keuze van een nieuwe bedrijfswagen rekening houdt met bovenstaande fiscale wijzigingen. Hierbij is het tijdstip van de aankoop van de nieuwe wagen een belangrijke pijler in dit verhaal. Als u een wagen met verbrandingsmotor bestelt vóór 1 juli 2023 valt u voor de gehele levensduur van die wagen onder het huidige fiscaal regime. Indien u een elektrische wagen bestelt vóór 1 januari 2027, zal die wagen ook na 2027 nog 100% fiscaal aftrekbaar blijven.

De doorslaggevende datum is afhankelijk van de financieringsvorm van de wagen. Financiert u de wagen zelf, met een klassieke lening of een financiële leasing, dan geldt de datum waarop u uw bestelbon ondertekent. Financiert u de wagen via huur, renting of operationele leasing, dan geldt de datum van ondertekening van het huur-, renting- of leasingcontract. 

Indien u graag bijkomende informatie wenst of op punt staat een personenwagen aan te kopen, 
aarzel dan niet uw dossierbeheerder te contacteren om alle mogelijkheden te bespreken.