Cash flow

Revenue is vanity, profit is sanity, but cash is king.

Bent u eigenaar van een groot bedrijf, kmo of eenmanszaak? Als onderneming moet u steeds vooruit en wilt u uiteraard blijven groeien. Daarvoor is cash nodig. Besteed de financiële analyse van uw bedrijf uit aan een specialist binnen het Amfico team, zo tillen wij het financieel management naar een hoger niveau. De boekhouding van uw bedrijf is voor ons slechts een vertrekpunt, een relevante financiële rapportering is het doel. Met een klare kijk op uw resultaten zetten we de krijtlijnen voor de toekomst van uw bedrijf samen uit. 

Budgetcontrole & haalbaarheidsanalyse

Budgetteren is een must voor elke onderneming om de beoogde bedrijfsdoelstellingen te behalen. Beter budgetteren betekent voor ons niet enkel een pure financiële benadering, maar de juiste selectie in de te budgetteren items en hun specifieke kostprijs. Onze focus ligt vooral op een doordachte strategie zodat we kunnen sturen naar een haalbare resultaatverbetering.

We adviseren u op basis van onze ervaringen. U bepaalt zelf welke richting u uit wil met uw onderneming, maar wij zijn er om u bij te staan. We bezorgen u bruikbare en duidelijke informatie zodat u in de toekomst de juiste bedrijfsbeslissingen kan nemen. 

Kredietbegeleiding

Een evenwichtige verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is essentieel en zorgt voor een optimaal rendement van uw risicodragend kapitaal. Of het nu gaat om een straight loan (niet-hernieuwbare lening op korte termijn), een investeringskrediet, een leasing of een renting. Wij begeleiden u bij kredietonderhandelingen en vinden samen met u de juiste oplossing voor uw onderneming.